Ανδρέας Ζερβός

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και κάτοχος «Πιστοποιητικού Ετήσιου Προγράμματος Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών» του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ)
Εργοδοτήθηκε στη Τράπεζα Κύπρου το 1993 και το 1999 μετατέθηκε στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του εργάστηκε στην ανάπτυξη και προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της Τράπεζας Κύπρου στη Λιανική και Corporate Clients και αργότερα στη θέση της υποστήριξης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του έχει πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις που αφορούν ασφαλιστικά προϊόντα, τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών.

Scroll to top