Άντρη Ζαννεττή

Είναι απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος του διπλώματος ΜΙΜ (Mediterranean Institute of Management). Κατέχει επίσης το επαγγελματικό προσόν LOMA και το Πιστοποιητικό Ασφαλιστικών Σπουδών.
Είναι  πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας συμμετείχε σε ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών ως στέλεχος υπεύθυνη στο τμήμα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών τραπεζικού οργανισμού, στο Τμήμα Προσωπικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Εμπορικών Ασφαλίσεων, υπεύθυνη ομάδας προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων σε μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Επί του παρόντος, είναι διευθύντρια της εταιρείας Terramedia Interactive Ltd και Terramedia Insurance Training Institute και εκπαιδεύτρια επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε θέματα ανάπτυξης προσωπικού και  σε υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Scroll to top