Φάνος Θεοφάνους

Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (HND, BEng)
Kάτοχος Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (I.M.B.A)
Mέλος και Πραγματογνώμονας του ΕΤΕΚ
Mέλος του Chartered Institute Of Loss Adjusters (C.I.L.A.) του Ηνωμένου Βασιλείου
Director | Loss Adjuster & Surveyor στην PREMIER LOSS ADJUSTERS & SURVEYORS LTD

Scroll to top