ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σύμφωνα με έρευνες, ο κυριότερος παράγοντας που οδηγεί σε παραβίαση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη. Η απώλεια δεδομένων πολλές φορές συνοδεύεται με πολύ σοβαρές οικονομικές και νομικές επιπτώσεις για τον οργανισμό. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποτραπούν, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τέτοιου είδους ενέργειες κατά του οργανισμού, είναι μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού. Σκοπός του παρόντος προγράμματος κατάρτισης είναι οι χρήστες του διαδικτύου και άλλων εταιρικών σχετικών μέσων, να εκπαιδευτούν σε τέτοιο βαθμό, που να μπορούν να προστατεύουν τα προσωπικά και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που διαχειρίζονται από κακόβουλες επιθέσεις, οι οποίες προέρχονται κυρίως από το διαδίκτυο.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Συμβόλαιο δέσμευσης
 • Εισαγωγή στις μορφές δικτύων
  • Η έννοια των “Δεδομένων”
  • Βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, πρότυπα και κανονισμοί
 • Κακόβουλα λογισμικά
 • Κακόβουλες μορφές ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Κοινωνική μηχανική
 • Dark web
 • Antivirus
 • Φιλτράρισμα κακόβουλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Κωδικοί πρόσβασης
 • Ταυτοποίηση δύο παραγόντων
 • Διαδικασία αναφοράς περιστατικού ασφαλείας
Scroll to top