ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων του χειριστή τροφίμων για την ορθή διαχείριση και παρασκευή υγιεινών, θρεπτικών και ασφαλών τροφίμων. Συγκεκριμένα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις πρακτικές καλής διαπροσωπικής υγιεινής ώστε να παρεμποδίζεται η μετάδοση μικροβίων και η επιμόλυνση κατά την παρασκευή τροφίμων σε μονάδες μαζικής εστίασης.

Θεματικές ενότητες

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Παγοθραύστης
 • Αναφορά στους σκοπούς και στόχους του σεμιναρίου
 • Συμβόλαιο Δέσμευσης

Εισαγωγή στην μικροβιολογία των τροφίμων

 • Τι είναι η μικροβιολογία τροφίμων
 • Τομείς της μικροβιολογίας τροφίμων/στόχοι της μικροβιολογίας τροφίμων
 • Κατηγορίες μικροοργανισμών που έχουν σημασία στα τρόφιμα
 • Περιγραφή μικροοργανισμών
 • Παράγοντες ανάπτυξης των μικροοργανισμών, περιβάλλον μικροοργανισμών.
 • Ανάπτυξη μικροοργανισμών-Καμπύλη ανάπτυξης (Καμπύλη Φάσεων Πολλαπλασιασμού)
 • Κατηγορίες μικροοργανισμών
 • Σημασία στη βιομηχανία τροφίμων
 • Μικροβιολογική ανάπτυξη στα τρόφιμα-Παράγοντες που επηρεάζουν τη μικροβιολογική ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα
 • Τι ονομάζεται αλλοίωση στα τρόφιμα. Αίτια που την προκαλούν
 • Είδη αλλοίωσης τροφίμων(φυσική, χημική, μικροβιολογική)
 • Αλλοίωση κρέατος, αλλοίωση γαλακτοκομικών προϊόντων/γάλακτος, αλλοίωση φρούτων και λαχανικών, αλλοίωση κονσερβοποιημένων τροφών
 • Που βρίσκονται τα μικρόβια
 • Γνωρίζοντας τον SARS-Cov-2 και το ρόλο της υγιεινής
 • Που μπορεί να βρεθεί ο ιός SARS-Cov-2 στη σίτιση
 • Ο ρόλος της απολύμανσης και το πλύσιμο των χεριών έναντι των μικροβίων και του ιού SARS-Cov-2
 • Μέτρα αντιμετώπισης, Προστατευτική ενδυμασία, Προδιαγραφές ρουχισμού
 • Επιμόρφωση προσωπικού
 •  
 • Αιτίες, αποφυγή μολύνσεων των παραγόμενων τροφίμων και ποτών
 • Συντήρηση και φύλαξη τροφίμων μέχρι την κατανάλωση τους
 • Συντήρηση τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης (θερμοτράπεζες κλπ)
 • Διάθεση τροφίμων σε χώρους μαζικής εστίασης
 • Συμπεράσματα
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις
 • Αξιολόγηση σεμιναρίου
Scroll to top