ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ

Οι συνέπειες του άγχους έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία, καθώς στον χώρο εργασίας προκαλεί μείωση της παραγωγικότητας και αύξηση της πίεσης της διοίκησης προς τους υπαλλήλους. Το στρες στην εργασία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για όλους τους εργοδότες και τους οργανισμούς αφού μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις εταιρείες, κακή δημοσιότητα και απώλεια φήμης. Η έλλειψη οργάνωσης, το πλήθος των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων, το εργασιακό περιβάλλον (π.χ. συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές), αλλά και η κακή διαχείριση του χρόνου αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που προκαλούν στρες στην εργασία και ταυτόχρονα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων.

Το εργασιακό στρες επηρεάζει αρνητικά μερικές από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και της μνήμης ενώ μπορεί να προκαλέσει κόπωση, έλλειψη ύπνου, πονοκεφάλους και κράμπες.

Το παρόν πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να εξασκηθούν μέσα από βιωματικές ασκήσεις στην αναγνώριση και στην αξιολόγηση του άγχους. Επίσης στοχεύει στην διδασκαλία τεχνικών διαχείρισης του άγχους, άμεσα εφαρμόσιμες όχι μόνο στον εργασιακό χώρο αλλά και στην καθημερινή ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να οργανώνουν σωστά το χρόνο τους χρησιμοποιώντας καλές πρακτικές και κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα συνεισφέρουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και συνάμα στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος εργασίας.

Θεματικές ενότητες

• Παγοθραύστης
• Γνωριμία συμμετεχόντων και των προσδοκιών τους
• Μαθησιακό συμβόλαιο

 • Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση χρόνου
 • Αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες διαχείρισης χρονικών προθεσμιών
 • Ποιά είναι τα οφέλη;

• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
• Η έννοια του χρόνου
• Πρόληψη και ανταπόκριση στα γεγονότα
• Εισαγωγή στην αποδοτικότητα και οργάνωση
• Σημαντικό και Επείγον
• Οι πιο αποδοτικές μου ώρες
• Τεχνική «Time Boxing»
• Εργασία σε παράλληλα έργα

 • Χαμένος χρόνος
 • Η δύναμη της μεγάλης ιδέας
 • Θέσε έξυπνους στόχους
 • Η Ιαπωνική μέθοδος οργάνωσης για αύξηση της αποδοτικότητας
 • Οι 8 αιτίες σπατάλης χρόνου
 • Εισαγωγή στην τυποποίηση
 • Τί είναι στρες και τί άγχος
 • Τί είναι εργασιακό άγχος
 • Πώς επηρεάζει τη ζωή μας
 • Αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες
 • Έννοιες και Ορισμοί
 • Συμπτωματολογία άγχους
 • Συμπτωματολογία στρες
 • Διαχωρισμός Στρες και Άγχους
 • Το άγχος στον εργασιακό χώρο
 • Πηγές άγχους – Παρουσίαση παραγόντων που προκαλούν το άγχος
 • Συμπτώματα

Συνέπειες

 • Περιγραφή τεχνικών διαχείρισης του εργασιακού στρες
 • Παρουσίαση στρατηγικών αντιμετώπισης του εργασιακού στρες
 • Απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες
 • Μια πρόταση για μια δημιουργική επαγγελματική ζωή
 • Ερωτήσεις και διλήμματα
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση /ανατροφοδότηση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος

 

Scroll to top