ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών των υπαλλήλων προς τους πελάτες τους, στον τομέα της ποιοτικής εξυπηρέτησης και τη δημιουργία ικανοποιημένων και πιστών πελατών. Αναγνώριση και διαχείριση του άγχους των υπαλλήλων, νοουμένου ότι επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας τους.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο
 • Ιστορία και εξέλιξη της εξυπηρέτησης
 • Αγορά και εξυπηρέτηση
 • Τι είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Προσδοκίες, υποθέσεις και ικανοποίηση πελατών – Το ταξίδι του πελάτη
 • Οι αξίες της επιχείρησης και η δομή τους
 • Η αξία του πελάτη
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Γνώση των προϊόντων
 • Διαχείριση του χρόνου
 • Ικανοποίηση δυσαρεστημένων πελατών
 • Τα σημαντικά για τον πελάτη
 • Ανίχνευση και καταγραφή των αναγκών πελατών
 • Εξατομίκευση της ανάγκης πελατών
 • Πως κτίζουμε μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
 • Η σημαντικότητα της ακρίβειας και εμπιστευτικότητας σε όλα τα στάδια επικοινωνίας με την πελατεία
 • Αντιμετώπιση της διαφορετικότητας
 • Η προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη
 • Η προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησης
 • Η σημασία της επικοινωνίας
 • Ενεργή ακρόαση
 • Η επικοινωνία στην υπηρεσία της πώλησης
 • Τηλεφωνική επικοινωνία: Ο δεκάλογος της επιτυχίας
 • Ταχυδρομική επικοινωνία
 • Επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο
 • Συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται
 • Αντιμετωπίζοντας τους δυσαρεστημένους πελάτες
 • Παράπονα: Ποιοι παραπονιούνται; Σε ποιους; Και γιατί;
 • Αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και τρόποι αποφόρτισης
 • Ερωτήσεις/απαντήσεις
 • Συμπεράσματα
 • Γραπτή εξέταση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top