ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο και τη μορφή εργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ενασχόλησης. Η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασίας. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην Επεξεργασία Κειμένου, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί.

Θεματικές ενότητες

Scroll to top