ΗΓΕΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ/LEADERSHIP FOR EXCELLENCE

Στο σύγχρονο απαιτητικό και πολυδιάστατο επιχειρησιακό περιβάλλον η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη είναι απαραίτητη για έναν οργανισμό ή μια εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να στοχεύσει σε άριστα αποτελέσματα. Για την επίτευξη μιας συνεχούς εξέλιξης με στόχο την επιχειρηματική αριστεία καταλυτικής σημασίας είναι η στάση, η συμβολή και οι γνώσεις του ηγέτη κάθε συνόλου.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ηγεσίας, στρατηγικής διοίκησης και λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορούν τα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών να οδηγήσουν ένα σύστημα, όπως για παράδειγμα έναν ολόκληρο οργανισμό, μια ομάδα ανθρώπων ή μια εταιρεία, προς την επιχειρηματική αριστεία.

Θεματικές ενότητες

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Παγοθραύστης
 • Οι στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο

Εισαγωγή στην Ηγεσία Αριστείας

 • Κατανόηση βασικών εννοιών και ορισμοί
 • Εισαγωγή στην Ηγεσία
 • Θεωρίες Ηγεσίας
 • Ηγεσία και λήψη Αποφάσεων
 • Παράγοντες και εμπόδια που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και τρόποι διαχείρισής τους
 • Σχεδιασμός Σεναρίων στρατηγικής κατεύθυνσης
 • Στρατηγική Ανάλυση (Εργαλεία και Μεθοδολογία σκέψης)
 • Πρακτική Εφαρμογή σε Προσομοίωση (Η προσομοίωση θα γίνεται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα εργαλεία και οι μέθοδοι που διδάσκονται)
 • Ανάπτυξη και επικοινωνία στρατηγικών στόχων μέσω της μεθοδολογίας Hoshin Kanri
 • Προσομοίωση Πυραμίδας (Μέρος Β)
 • Συμπεριφορά Ηγέτη
 • Προσομοίωση Επιχείρησης (άσκηση με δεδομένα πραγματικής επιχείρησης και καθοδήγηση ομάδας)
 • Αποτελέσματα και ανοικτή συζήτηση από την προσομοίωση
 • Προβλήματα, εμπόδια και προκλήσεις ηγεσίας
 • Τύποι followers και διαχείρισή τους
 • Group think
 • Διαδικασία Λήψης ομαδικών αποφάσεων
 • Μέθοδοι λήψης ομαδικών αποφάσεων
 • Η θεωρία της Προσωπικότητας
 • Άσκηση 1: Κατανόηση και διαχείριση διαφορετικών προσωπικοτήτων
 • Coaching
 • Transactional Analysis
 • Άσκηση 2: Εφαρμογή στην πράξη των θεωριών Coaching και Transactional Analysis
 • Ανακεφαλαίωση
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top