ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών αρχών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) για επαγγελματική χρήση. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες που, μέχρι σήμερα, δεν χρησιμοποιούσαν κάποιο τέτοιο κανάλι προβολής. Η κατάρτιση θα αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων που θα μεταφράζονται σε δεξιότητες σχετιζόμενες με το πεδίο εργασίας κάθε επαγγελματία. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες στην σωστή αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε να τα μετατρέψουν σε κανάλι διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης.

Θεματικές ενότητες

 • Αναφορά στους σκοπούς και στόχους του σεμιναρίου
 • Επεξήγηση μέσου
 • Δημιουργία Σελίδας
 • Πρακτικά παραδείγματα καλών πρακτικών
 • The impression trap
 • Παρουσίαση των εργαλείων Social Media Marketing
 • Μέθοδος ppc
 • Μέθοδος pp impression
 • AB testing
 • Ερωτήσεις/απαντήσεις
 • Συμπεράσματα
 • Γραπτή εξέταση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top