ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι χημικοί, οι επαγγελματίες που ασχολούνται σε ιδιωτικά και κρατικά χημεία, οι υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και άλλοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή, στις έννοιες της αέριας χρωματογραφίας, στις πρακτικές εφαρμογές της και στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Το σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις, ικανότητες, και δεξιότητες των καταρτιζομένων στη τεχνική της αέριας χρωματογραφίας.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Αναφορά στους σκοπούς και στόχους του σεμιναρίου
 • Συμβόλαιο Δέσμευσης
 • Εισαγωγή στην Αέρια και Υγρή Χρωματογραφία
 • Ιστορία, Έννοιες, Αρχή Λειτουργίας
 • Αέρια Οργανολογία Αέριας Χρωματογραφίας
 • Βασικά τμήματα της τεχνικής
 • Σημασία και Λειτουργία των επιμέρους τμημάτων
 •  
 • Ποιοι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται και η σημασία τους
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Διάφορες στήλες/Χρωματογραφήματα, έννοια και εξήγηση αυτών
 • Κινητή και Στατική Φάση
 • Σημασία κινητής και στατικής φάσης
 • Είδη και σημασία τους, χρήση
 • Δείγμα
 • Φύση των δειγμάτων
 • Ανάλυση του δείγματος
 • Παραδείγματα
 • Ποσοτική Ανάλυση Αέριας Χρωματογραφίας
 • Μέθοδοι ποσοτικοποίησης
 • Εφαρμογές Αέριας Χρωματογραφίας
 • Τρόφιμα, Περιβάλλον και Φάρμακα
 • Επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Υγρή Χρωματογραφία
 • Ιστορία και Έννοιες
 • Αρχή Λειτουργίας
 • Οργανολογία Υγρής Χρωματογραφίας
 • Βασικά Τμήματα της Τεχνικής
 • Σημασία και Λειτουργία των Επιμέρους Τμημάτων
 • Χρήση Αντλιών και η σημασία τους
 • Ανιχνευτές: Ποιοι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται, η σημασία τους
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Διάφορες στήλες
 • Χρωματογραφήματα, έννοια και εξήγηση αυτών
 • Κινητή φάση και διαλύτες
 • Σημασία κινητής φάσης και διαλύτη
 • Ρόλος και παραδείγματα κινητών φάσεων και διαλυτών
 • Δείγμα
 • Φύση των δειγμάτων
 • Ανάλυση του δείγματος
 • Παραδείγματα
 • Ποσοτική Ανάλυση Υγρής Χρωματογραφίας
 • Μέθοδοι ποσοτικοποίησης
 • Εφαρμογές Υγρής Χρωματογραφίας
 • Τρόφιμα-Περιβάλλον-Φάρμακα
 • Επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάλυση
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις
 • Συμπεράσματα
 • Γραπτή εξέταση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top