ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, βρισκόμαστε συνεχώς σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Μια «διαπραγμάτευση» δεν είναι απλώς μια «επίσημη» δέσμευση με ένα άλλο μέρος, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει σχεδόν όλα όσα κάνουμε στην προσωπική ή/και στην επιχειρηματική μας ζωή. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι αναγκαιότητα και περιλαμβάνει τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων και συναισθημάτων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την τέχνη της διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να κατανοήσουν τη δυναμική που έχουν οι διαπραγματεύσεις στον τομέα των πωλήσεων. Παράλληλα το σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση αδιεξόδων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και στην εξοικείωσή τους με τις διάφορες τακτικές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στις διαπραγματεύσεις πωλήσεων για τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησής τους.

Θεματικές ενότητες

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Παγοθραύστης
 • Οι στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο
 • Εισαγωγή στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης του διαπραγματευτή
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την προσέγγιση και τη στρατηγική διαπραγμάτευσης πωλήσεων
 • Πώς να ελέγξετε μια διαπραγμάτευση
 • Πλάνες στη διαπραγμάτευσης πωλήσεων
 • Πώληση ή διαπραγμάτευση;
 • Γιατί να διαπραγματευτείτε;
 • Οδικός χάρτης διαπραγμάτευσης πωλήσεων
 • Ομαδική Πρακτική Άσκηση
 • Μελέτη Περίπτωσης- Σενάρια διαπραγματεύσεων πωλήσεων
 • Διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού βήματος
 • Στυλ διαπραγμάτευσης και τύποι συμπεριφοράς
 • Προετοιμασία ενός καλού «Elevator Pitch»
  • Ομαδική Άσκηση
 • Πώς να χειριστείτε τις αντιρρήσεις τιμών
 • Αντιμετώπιση αδιεξόδων στις διαπραγματεύσεις πωλήσεων
 • Αντιμετώπιση της τακτική του πελάτη
 • Διαπραγμάτευση ανταγωνιστικού βήματος
 • Αποτελεσματική διαπραγμάτευση
  • Μελέτη Περίπτωσης διαπραγμάτευσης πωλήσεων
 • Διαπραγμάτευση Sim
 • Επανάληψη και επανεξέταση
 • Παράγοντες επιτυχίας στις διαπραγματεύσεις πωλήσεων
 • Συμβουλές διαπραγμάτευσης για επιτυχία
 • Ανακεφαλαίωση
 • Ερωτήσεις/απαντήσεις
 • Συμπεράσματα
 • Γραπτή εξέταση
Scroll to top