fbpx

Πολιτική Απορρήτου & Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR

 

1. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

H Terramedia Interactive Ltd συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (“GDPR”). Τηρούμε αυστηρά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία «Προσωπικών Δεδομένων» και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (εφεξής καλούμενη «Πολιτική Απορρήτου») διέπει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.”Προσωπικά Δεδομένα” ορίζονται από τον GDPR κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό στο διαδίκτυο ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου. Τα “ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα” αναφέρονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου (αναφέρονται ως «Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων» στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ).Συμμετέχοντας σε ένα έργο της Terramedia, μελέτη ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση, εκφράζετε την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη συγκατάθεσή σας ότι συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι έχετε δεόντως εξοικειωθεί και ενημερωθεί σχετικά, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Ως μέρος των έργων, των μελετών και άλλων δεσμεύσεων που αποτελούν μέρος της συνήθους δραστηριότητας της Terramedia, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Δεδομένα άμεσης αναγνώρισης, όπως το πλήρες όνομα, η διεύθυνση κατοικίας ή η προσωπική σας διεύθυνση email που από μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλα άμεσα διαθέσιμα δεδομένα, θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν εσάς ή άλλο μέλος του νοικοκυριού σας·     
 • Δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα και εύρος εισοδήματος
 • Οι συμπεριφορές και οι προτιμήσεις σας για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά, τη χρήση και τις τάσεις σας . Τα “Δεδομένα συμπεριφοράς” αναφέρονται στο πότε, γιατί ή πώς κάνετε κάποια ενέργεια ή συμπεριφέρεστε με συγκεκριμένο τρόπο και τα “Δεδομένα προτίμησης” αναφέρονται στις συγκεκριμένες επιλογές που κάνετε
 • Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό επιλέγετε να υποβάλετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε με τη Terramedia, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών, βίντεο και εικόνων
 • Ορισμένες πληροφορίες προφίλ που είναι αποθηκευμένες στον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, εάν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε ερευνητικά έργα μέσω υπηρεσίας τρίτου μέρους, όπως το Facebook ή το Twitter
 • Εθελοντικά παρέχονται ή αποκαλύπτονται Ευαίσθητες Πληροφορίες. “Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα” σημαίνει προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης που αποκαλύπτουν ή φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικάτα, επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου
 • Η φωνή σας / η φυσική σας εμφάνιση σε περιπτώσεις που θα μαγνητοσκοπήσουμε τη συμμετοχή σας σε συζήτηση ομάδας εστίασης, προσωπική συνέντευξη ή κάτι παρόμοιου χαρακτήρα.

 

3. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ως προς την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, ερευνητικής μελέτης ή άλλης δέσμευσης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τηρούμε αυτές τις αρχές:
 • Χρησιμοποιούμε εργαλεία και μεθόδους για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα ταυτοποίησής σας από τις αναφορές, τις εφαρμογές και τυχόν άλλα παραδοτέα που δημιουργούμε. Για παράδειγμα, συνδυάζουμε τις απαντήσεις που συλλέγουμε από εσάς με τις απαντήσεις πολλών άλλων για να παράγουμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τα οποία δεν μπορείτε να αναγνωριστείτε μοναδικά.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας και έρευνας και ανάπτυξης, όπως ανάλυση δεδομένων, έλεγχοι και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τα μέσα που μας παρέχετε για αυτόν τον σκοπό. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας – μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου κινητού τηλεφώνου), email, SMS ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας ανάλογα με τα δεδομένα που μας παρέχετε – συνήθως το κάνουμε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, να επικυρώσουμε ή να διευκρινίσουμε την απάντησή σας ή να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με συμμετοχή.
 • Ενδέχεται να αποπροσδιορίσουμε (ανωνυμοποιήσουμε) δεδομένα σχετικά με εσάς και να τα χρησιμοποιήσουμε για ιστορική, ακαδημαϊκή ή διαχρονική έρευνα. Διασφαλίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού σας από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται.

 

4. Χρήση Cookies και Άλλων Ψηφιακών Τεχνολογιών

Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένους τύπους πληροφοριών αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις ψηφιακές υπηρεσίες μας:

 • Φόρμες Ιστού, όπως όταν πληκτρολογείτε πληροφορίες σε μια φόρμα εγγραφής ή πληκτρολογείτε ένα ερώτημα αναζήτησης σε ένα πλαίσιο αναζήτησης.
 • Τεχνολογίες όπως cookies και web beacons ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες από τις σελίδες του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να διαχειριστούμε τα έργα μας πιο αποτελεσματικά, να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως συμμετέχοντα/ούσα, να διευκολύνουμε την πλοήγηση, να εμφανίζουμε πληροφορίες πιο αποτελεσματικά, για λόγους ασφαλείας καθώς και για σκοπούς διαχείρισης ιστότοπου. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας για να απορρίψετε τα cookies ή να διαγράψετε μεμονωμένα ή όλα τα cookies στον υπολογιστή σας ακολουθώντας τις οδηγίες του αρχείου βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.
 • Καταγραφή Ιστού, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουμε τις τυπικές πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας σε κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε – όπως τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχεστε – καθώς και τις σελίδες που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους κάνετε κλικ ενώ χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις ψηφιακές υπηρεσίες μας.

 

5.    Πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και στα δικαιώματά σας

Η συμμετοχή στα έργα/μελέτες μας είναι πάντα εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε ανά πάσα στιγμή. Εάν αποσυρθείτε από ένα έργο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέξαμε κατά το διάστημα που ήσασταν συμμετέχων. Επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@terramediacy.com, μπορείτε να επιλέξετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα απορρήτου σας που αναφέρονται εδώ:

 • Το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της επεξεργασίας, των ειδών των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι)
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση/διόρθωση δεδομένων, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας εάν διαπιστώσετε ή πιστεύετε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανακριβή
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ορισμένα δεδομένα σας
 • Το δικαίωμα να προτείνετε άλλους περιορισμούς στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς και
 • Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (“take back”) για δεδομένα που έχετε παράσχειΕπιπλέον, εάν πιστεύετε ότι η TERRAMEDIA INTERACTIVE LTD δεν έχει συμμορφωθεί με τους νόμους περί απορρήτου ή τους όρους της παρούσας Πολιτικής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (κάντε κλικ εδώ για λεπτομέρειες).

 

6. Σχετικά με τους ανήλικους (Παιδιά)

Για τα έργα και τις ερευνητικές μας μελέτες, δεν συλλέγουμε ποτέ εν γνώσει μας δεδομένα απευθείας από ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών). Εάν ένα συγκεκριμένο έργο αφορά παιδιά, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο αφού λάβουμε τη ρητή συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Μόλις εγκριθεί η συλλογή δεδομένων σχετικά με αυτά από έναν γονέα ή κηδεμόνα, όλες οι διατάξεις αυτής της ειδοποίησης ισχύουν για δεδομένα για παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας (έως 18 ετών). 

 

7. Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Terramedia μπορεί να μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους προμηθευτές ή συνεργάτες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν διαφορετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων, το οποίο μπορεί να παρέχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από ό,τι στην Κύπρο ή την ΕΕ. Για να διασφαλιστεί ότι παρόμοιο επίπεδο προστασίας δεδομένων εφαρμόζεται σε χώρες εκτός ΕΕ, οι εταίροι και οι πάροχοι υπηρεσιών της Terramedia έχουν συνάψει συμβατικές συμφωνίες που περιλαμβάνουν Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την ΕΕ για τέτοιες μεταφορές δεδομένων.

 

8. Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένωνΘα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν δεν είστε πλέον ενεργός ερωτώμενος, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά σας χαρακτηριστικά, καθώς και δεδομένα συμπεριφοράς και προτιμήσεων για ιστορική και στατιστική έρευνα, αλλά διατηρούμε αυτά τα δεδομένα χωριστά από δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας και περιορίστε αυστηρά την πρόσβαση στα δεδομένα ταυτοποίησής σας. Όλα τα δεδομένα θα αποχαρακτηριστούν οριστικά όταν δεν χρειάζεται πλέον να σας ταυτοποιούμε για λόγους ελέγχου, νομικής, πρόληψης απάτης ή σχετικούς σκοπούς.

Αυτή η Ειδοποίηση αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη δήλωση, γραπτή ή προφορική, που σας έγινε σχετικά με τις πρακτικές μας σε σχέση με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν από τη Terramedia. 

Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουνίου 2020

Όροι και Προϋποθέσεις

 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ TERRAMEDIA INTERACTIVE LTD

Η πρόσβασή σας και η χρήση της ιστοσελίδας της Terramedia υπόκειται αποκλειστικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεστε πλήρως τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις δηλώσεις αποποίησης ευθυνών που περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Terramedia δεν θα ζητήσει ποτέ τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να μην εισάγουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας στον ιστότοπο της Terramedia ή υποβάλλοντας τέτοια στοιχεία με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου Terramedia δεν αποτελούν συμβουλή και δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτά για τη λήψη ή την αποχή από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Όλο το υλικό που περιέχεται στο Terramedia παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ή καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείτε το υλικό στο Terramedia κατά την κρίση σας

 

4. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

H Terramedia διατηρεί το δικαίωμα:Να αλλάξει ή να αφαιρέσει (προσωρινά ή μόνιμα) τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε μέρος του χωρίς προειδοποίηση και επιβεβαιώνεται ότι η Terramedia δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή ή αφαίρεση σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτήν την αλλαγή.

 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος Terramedia μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που ελέγχονται και διατηρούνται από άλλους. Οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς άλλους ιστότοπους δεν αποτελεί έγκριση τέτοιων ιστότοπων και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα τέτοιων τοποθεσιών.

 

6.         ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο και στο περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του σχεδιασμού του ιστότοπου, του κειμένου, των γραφικών και όλων των λογισμικών και των πηγαίων κωδίκων που συνδέονται με τον Ιστότοπο) ανήκουν στην Terramedia ή χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο από την Terramedia όπως επιτρέπεται από το νόμο.
 • Κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο συμφωνείται ότι θα έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Κανένα από τα περιεχόμενα δεν μπορεί να ληφθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αποθηκευτεί, να πωληθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό αποκλείει τη λήψη, την αντιγραφή και/ή την εκτύπωση σελίδων της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική, μη εμπορική οικιακή χρήση.

 

7.         ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

 • Σε όλη αυτή την Ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Η παροχή συνδέσμου σε έναν τέτοιο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο μέσω συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.·           Οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί να συνδεθεί με αυτόν τον ιστότοπο έχει το δικαίωμα να το πράξει υπό τον όρο ότι τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • (α) δεν επιδιώκετε να υπονοήσετε ότι εγκρίνουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα άλλου μέρους, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί μαζί μας Γραφή;
  • (β) δεν παραποιείτε τη σχέση σας με αυτόν τον ιστότοπο. Και
  • (γ) ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν περιέχει προσβλητικό ή άλλως αμφιλεγόμενο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
 • Με τη σύνδεση με αυτόν τον Ιστότοπο κατά παράβαση των όρων μας, θα μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστούμε σε αυτόν τον Ιστότοπο ως αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης.

 

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση ΩΣ ΕΧΕΙ και ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ χωρίς καμία εκπροσώπηση ή έγκριση και χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, συμβατότητα, ασφάλεια και ακρίβεια.
 • Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Terramedia δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ευκαιριών, δεδομένων, κερδών) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Η Terramedia δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επιβλαβές ή καταστροφικό.
 • Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται έτσι ώστε να αποκλείει ή να περιορίζει την ευθύνη της Terramedia για θάνατο ή σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα της αμέλειας της Terramedia ή των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων της.

 

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 • Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε τη Terramedia, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της ακίνδυνους από και έναντι όλων των ευθυνών, νομικών αμοιβών, ζημιών, απωλειών, εξόδων και άλλων εξόδων σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αγωγές που ασκούνται κατά της Terramedia που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς και Προϋποθέσεις ή άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

 

10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κριθεί άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, τότε αυτός ο Όρος ή η Προϋποθέσεις θα διακοπούν και οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις θα επιβιώσουν και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ και εξακολουθούν να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές.

 

11. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν προβούμε σε καμία ενέργεια, θα συνεχίσουμε να δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβιάζετε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Scroll to top