fbpx

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 7 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 56%

Ασφαλής Χειρισμός Διαδικτυακών Μέσων και Διαχείριση Ευαίσθητων Πληροφοριών

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κύριου παράγοντα που οδηγεί σε παραβίαση δεδομένων: τα ανθρώπινα λάθη. Βασιζόμενο σε έρευνες που υπογραμμίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις της απώλειας δεδομένων στον οργανισμό/επιχείρηση, το πρόγραμμα προσφέρει σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης για την αναγνώριση και πρόληψη κινδύνων. Με διαδραστικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που ενισχύουν την ασφαλή χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, προετοιμάζοντας τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών απειλών και ενισχύοντας την γενική κυριότητα τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης: 17 Οκτωμβρίου 2024
Διάρκεια: 20 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: Μερική

Ασφαλίσεις Γενικού Κλάδου: Από την Πρόταση Ασφάλισης στην Αφοσίωση των Πελατών

Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδανικό για επαγγελματίες της ασφαλιστικής βιομηχανίας που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να ενισχύσουν την καριέρα τους. Σε μόλις 20 ώρες, θα αποκτήστε βαθιά γνώση της ασφαλιστικής διαδικασίας, θα μάθετε να αξιολογείτε και να διαχειρίζεστε κινδύνους, και να βελτιώσετε την εξυπηρέτηση των πελατών. Θα αναπτύξετε δεξιότητες διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας και πελατοκεντρικής φιλοσοφίας για να δημιουργήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσιωμένους πελάτες. Ενισχύστε την επαγγελματική σας αποτελεσματικότητα και εξασφαλίστε την επιτυχία στον δυναμικό κόσμο της ασφάλισης.

Θέματα που θα καλυφθούν

 • Αβεβαιότητα και Ασφάλιση
 • Τι είναι ο Κίνδυνος και τι Ασφαλίσιμος κίνδυνος
 • Σύμβαση και Ασφαλιστική Σύμβαση
 • Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Κλάδοι Ασφαλίσεων Περιουσίας
 • Η πρόταση για ασφάλιση και γιατί είναι σημαντική;
 • Ο Διαμεσολαβητής και ο ρόλος του
 • Insurance Underwriter και ο ρόλος του
 • Όροι και ορισμοί της ασφαλιστικής σύμβασης
 • Βασικές καλύψεις και Πρόσθετες καλύψεις
 • Εξαιρέσεις και μη ασφαλίσιμοι κίνδυνοι
 • Πυρός και Ειδικών Κινδύνων Κλοπής
 • Διακοπής Εργασιών (Απώλειας Κερδών)
 • Άλλα είδη ασφαλίσεων Γενικού Κλάδου
 • Διερεύνηση της απαίτησης
 • Νόμοι και Κανονισμοί
 • Αναλογικός όρος
 • Ασφαλιστική απάτη και τεχνικές διαχείρισής της
 • Διακανονισμός της απαίτησης
 • Βασικές προϋποθέσεις
 • Εμπόδια συνεργασίας 
 • Καλές πρακτικές ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων
 • Δίκαιη μεταχείριση των πελατών
 • Διάγνωση αναγκών και διαχείριση προσδοκιών

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης: 04 Οκτωμβρίου 2024
Διάρκεια: 7 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: Μερική

Ασφάλιση Εμπορικών Κινδύνων και Απώλειας Κερδών

Στην εποχή μας, μια επιχείρηση διατρέχει πολλούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμιοι, ενώ θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και καλυφθεί προκειμένου να προστατευτεί η επιχείρηση. Ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψει είναι και η απώλεια των κερδών της επιχείρησης. Η μείωση ή η απώλεια των κερδών επηρεάζει, σαφώς, τα έσοδα μιας επιχείρησης και τη συνολική αξία αυτής, αλλά παράλληλα θέτει σε άμεσο κίνδυνο και τη βιωσιμότητά της. Ως εκ τούτου, η κάλυψη της απώλειας των κερδών καθίσταται απαραίτητη για κάθε επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία. Πρόκειται για μια πολύτιμη ασφαλιστική κάλυψη που πολλοί είτε δε γνωρίζουν, είτε αποφεύγουν για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων. Παίζει, όμως, σωτήριο ρόλο σε περίπτωση επέλευσης ενός κινδύνου. Ένας επιχειρηματίας δεν νοιάζεται μόνο για τυχόν ζημιά η καταστροφή της περιουσίας του, άλλα και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της επιχείρησής του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά. Αυτήν ακριβώς τη ζημιά έρχεται να καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών.
Λόγω της εξειδίκευσης του ασφαλιστηρίου και του τρόπου υπολογισμού του ασφαλίστρου και του ασφαλισμένου ποσού, πολλοί σύμβουλοι ασφαλιστές και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν το εισηγούνται στους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Insurance)

Ημερομηνία Έναρξης: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Διάρκεια: 24 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: Πλήρης

Σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ με απώτερο στόχο την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος, ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθίσταται υπεύθυνο για την πρόληψη και την αποκατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας στη βάση της πανευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τόσο η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων ασφάλισης για την περιβαλλοντική ευθύνη όσο και η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επισφάλειας από τους τραπεζικούς οργανισμούς, συνθέτουν πλέον μια νέα πραγματικότητα, η οποία και στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική προοπτική ανάπτυξης.

Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά της εξειδικευμένης γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας να αναλύουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιπτώσεις αιτημάτων ασφάλισης περιβαλλοντικών κινδύνων προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο των υλοποιούμενων πρακτικών των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 8 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 63%

Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance)

Η Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance) είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ασφαλιστήριο το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση αναφορικά με την περιγραφή του ασφαλισμένου κινδύνου, των ορισμών, όρων, καλύψεων, εξαιρέσεων και προαιρετικών καλύψεων.

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό καθώς και σωματικές βλάβες σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση αυτών των έργων. Συμπεριλαμβάνει κατάρτιση για το αντικείμενο της κάλυψης, τα όρια ευθύνης και πως καθορίζονται.

Θέματα που θα καλυφθούν:

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 20 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 65%

Βασικές Αρχές Ασφάλισης​

Το πρόγραμμα «Αρχές ασφάλισης» σάς παρέχει τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των βασικών αρχών της ασφάλισης, της φύσης και των χαρακτηριστικών του κινδύνου και πώς αυτές εφαρμόζονται στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Θα προσδιοριστούν και επεξηγηθούν οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες.

Περιλαμβάνει, επίσης, τις κύριες κανονιστικές και νομικές πτυχές που ισχύουν στη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων κανονισμών για τους καταναλωτές και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 20 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 65%

Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως​

Το πρόγραμμα «Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως» σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα του Γενικού Κλάδου στην ασφαλιστική αγορά. Προσδιορίζει και εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των τυπικών καλύψεων που παρέχονται στις κύριες κατηγορίες ασφαλίσεων, δηλαδή κινητήρα, ατύχημα, υγεία, περιουσία, χρηματική και ευθύνη.

Σας παρέχει επίσης τις γνώσεις και δεξιότητες για να διαπιστώσετε πώς ενεργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, καθώς και πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα σε κάθε κατηγορία ασφάλισης.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το κόστος των αξιώσεων είναι βασικό στοιχείο, αποκτάτε την κατανόηση της σημασίας των ερευνών, των διαδικασιών απόδειξης, της κράτησης και της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολιτικής.

Car Insurance Claims: Damage Assessment and Claims Settlement

To be announced.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2024
Διάρκεια: 9 ώρες

Ασφάλιση Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 9 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 65%

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ

Η χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από και προς τη χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.

Όμως, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, εμπεριέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες, γνώσεις νομοθεσίας και υπολογισμούς. Έτσι, ενώ παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες τους να καταλάβουν ζωτικότερο χώρο στην agenda των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης παραμένουν πολύ υψηλές και ευρείες.

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ορισθούν επίσης τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών. Έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτωνπώλησης τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 20 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 72%

Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

Η Ασφαλιστική Βιομηχανία αποτελεί πλέον έναν αναβαθμισμένο και πολλά υποσχόμενο τομέα απασχόλησης με σημαντικές προοπτικές ανέλιξης για όσους επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στον ασφαλιστικό χώρο, στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας πετυχημένης και κατοχυρωμένης σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ασφαλιστική Βιομηχανία απαιτεί πλέον σε νομική βάση Insurance Distribution Directive (IDD) τη δια βίου μάθηση Continuous Professional Development (CPD) με πιστοποιημένη γνώση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Το πρόγραμμα Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής είναι το Πρόγραμμα εκείνο που αποτελεί τη βάση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναφορικά με την Ασφάλιση Ζωής.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top