fbpx

Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 7 ώρες

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου αντιπροσωπεύει την ουσιαστική μέθοδο για την αξιοποίηση του χρόνου προς όφελός μας. Το πρόγραμμα “Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου” ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη, προσφέροντας ουσιαστικές δεξιότητες και εργαλεία. Αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην οργάνωση των εργασιών, τη διαχείριση των προθεσμιών και την αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες αποκτούν όχι μόνο τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τον χρόνο τους αποτελεσματικά, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το άγχος τους και να βελτιώσουν την προσωπική τους απόδοση. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που παρέχονται ενισχύουν την αποτελεσματικότητα τους, ενώ η οργάνωση και η ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου αποτελούν πρωταρχικούς στόχους. Μέσω αυτού του προγράμματος, η προσωπική απόδοση βελτιώνεται, το άγχος μειώνεται, και η γενική ποιότητα ζωής αναβαθμίζεται. Συνεπώς, η διαχείριση του χρόνου δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο για εργασία, αλλά και έναν κρίσιμο παράγοντα για επίτευξη επαγγελματικών στόχων και βελτίωση της προσωπικής απόδοσης.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 84 ώρες

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΠ/CYQF/EQF)
Διαδρομή 1

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά, σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Με την πιστοποίησή τους, οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Θέματα που θα καλυφθούν

Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση στον τομέα των Πωλήσεων

Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, βρισκόμαστε συνεχώς σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Μια «διαπραγμάτευση» δεν είναι απλώς μια «επίσημη» δέσμευση με ένα άλλο μέρος, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει σχεδόν όλα όσα κάνουμε στην προσωπική ή/και στην επιχειρηματική μας ζωή. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι αναγκαιότητα και περιλαμβάνει τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων και συναισθημάτων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την τέχνη της διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να κατανοήσουν τη δυναμική που έχουν οι διαπραγματεύσεις στον τομέα των πωλήσεων. Παράλληλα το σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση αδιεξόδων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και στην εξοικείωσή τους με τις διάφορες τακτικές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στις διαπραγματεύσεις πωλήσεων για τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησής τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Επιχειρηματική Αριστεία: Άσκηση Ηγεσίας

Στο σύγχρονο απαιτητικό και πολυδιάστατο επιχειρησιακό περιβάλλον η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη είναι απαραίτητη για έναν οργανισμό ή μια εταιρεία, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να στοχεύσει σε άριστα αποτελέσματα. Για την επίτευξη μιας συνεχούς εξέλιξης με στόχο την επιχειρηματική αριστεία καταλυτικής σημασίας είναι η στάση, η συμβολή και οι γνώσεις του ηγέτη κάθε συνόλου.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ηγεσίας, στρατηγικής διοίκησης και λήψης αποφάσεων, ώστε να μπορούν τα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών να οδηγήσουν ένα σύστημα, όπως για παράδειγμα έναν ολόκληρο οργανισμό, μια ομάδα ανθρώπων ή μια εταιρεία, προς την επιχειρηματική αριστεία.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024
Διάρκεια: 7 ώρες

Στρατηγικές Διαχείρισης του Εργασιακού Στρες

Το πρόγραμμα “Στρατηγικές Διαχείρισης του Εργασιακού Στρες” αποτελεί μια πολύτιμη προσέγγιση για όσους αντιμετωπίζουν πιέσεις στον επαγγελματικό τομέα.  Αποσκοπεί στην κατανόηση των προκλήσεων που επηρεάζουν τους εργαζόμενους στο σύγχρονο περιβάλλον και πώς αυτές οι προκλήσεις επηρεάζουν την απόδοση τους. Μέσω ενός πλούσιου προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν βαθιά κατανόηση των πηγών στρες και μαθαίνουν αποδοτικές τεχνικές διαχείρισης.  Επιπλέον, το  πρόγραμμα στοχεύει και στην προώθηση της αυτοφροντίδας και της ευημερίας. Οι συμμετέχοντες αποκτούν εργαλεία για την προσωπική τους ανάπτυξη, προάγοντας την επαγγελματική τους ικανοποίηση και παραγωγικότητα.

Μέσα από αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση που παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης του εργασιακού στρες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν νέες προσεγγίσεις και στρατηγικές για τη διαχείριση του στρες, επιτυγχάνοντας μια ισορροπημένη, παραγωγική και ευχάριστη εργασιακή ζωή.

Θέματα που θα καλυφθούν

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΠ/CYQF/EQF)
Μεσαία Διάρκεια

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά, σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Με την πιστοποίησή τους, οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Θέματα που θα καλυφθούν

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΠ/CYQF/EQF)
Μικρή Διάρκεια

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά, σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Με την πιστοποίησή τους, οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top